Privacy beleid

Wild-souls.nl vindt uw privacy natuurlijk heel belangrijk. Wij verwerken daarom uitsluitend de gegevens en informatie die wij nodig hebben voor onze dienstverlening en gaan zorgvuldig met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstelling ter beschikking aan derden.

Dit privacy beleid is van toepassing op de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Geurstenen.com. De ingangsdatum van dit privacy beleid is 22/07/2019. In dit privacy beleid leggen wij u uit welke gegevens nodig hebben om de overeenkomst bindend te maken. Welke gegevens aan derden verleend moet worden voor deze overeenkomst en op welke manier wij de gegevens bewaren.

Als u vragen heeft over dit privacy beleid kunt u contact opnemen via de contact mogelijkheden. Bedrijfsgegevens

Shoppagina Wild-souls.nl is ontwikkeld met software van Shoppagina.nl persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shoppagina heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Shoppagina is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shoppagina maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen. Shoppagina behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen het eigen concern te delen om de dienstverlening verder te verbeteren.

Bezorg informatie

Wanneer u een bestelling plaatst bij wild-souls.nl gebruiken wij de informatie die nodig is voor het afhandelen van de bestelling. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Betaling informatie Om uw overeenkomst bindend te maken is een betaling nodig. Dit kan op wild-souls.nl op verschillende manieren. Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Doel gegevensvastlegging
Wij gebruiken de gegevens uitsluitend om de overeenkomst zo goed mogelijk te laten verlopen. Alle informatie die hierbij wordt gebruikt voor derden is puur om de dienstverlening te verbeteren. Deze derden hebben geheimhoudingsplicht op grond van de samenwerking op grond van de samenwerking, een eed of wettelijke verplichting.

Automatische gegevens Dit zijn gegevens die automatisch worden verzameld. De gegevens die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem. Dit zijn geen persoonsgegevens.

Strafrechtelijk onderzoek Wanneer Wild Souls op basis van strafrechtelijk onderzoek gegevens moet delen is dit verplicht. Account Wij bewaren uw klantprofiel zolang u klant bent bij ons. Wanneer u wilt afzien van dit klantprofiel, zal deze worden gewist. Echter worden de facturen voor eigen administratie bewaard.

Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als klant bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek indienen via de contact gegevens. U ontvangt dan binnen dertig (30) dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

 

Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek aanvragen via de contact gegevens. U ontvangt dan binnen dertig (30) dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

 

Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek aanvragen via de contact gegevens. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

 

Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Woonsuiker. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op.

 Reclame
Om u zoveel mogelijk te laten weten over onze website willen wij u graag emails verzenden over aanbiedingen en nieuwe producten. Dit kunt u op elk gewenst moment uitzetten en/of aanzetten.

 Cookies

Google analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van Google, als deel van de Analyticsdienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Website cookies

Wild-Souls gebruikt cookies. Cookies worden gebruikt om ervoor te zorgen dat wij weten wanneer u de website voor een tweede keer bezoekt en/of automatisch invullen van informatie op de website. Wanneer u de site voor de eerste keer bezoekt, wordt er gevraagd of u de cookies accepteert. Tevens staat hier alle informatie bij.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.